Wat voor koning is uw gast? Direct contact
  • Meer tijd voor uw gasten
  • Continuïteit van uw bedrijf
  • Meer tevreden gasten

Verzekeringen

Verzekeringen komen in beeld als blijkt dat er na de genomen beheersmaatregelen een restrisico blijft bestaan. Guest Quality B.V. adviseert over welke verzekeringen er mogelijk zijn. Heeft u de huidige verzekeringen wel nodig of mist u een relevante dekking?

Alleen betalen voor het advies

Wat u moet weten is dat de risicoadviseur van Guest Quality B.V. geen beloning krijgt van de verzekeraar. De verzekeringen worden netto en rechtstreeks bij u in rekening gebracht. U betaald Guest Quality alleen voor het advies van de verzekeringsoplossing als beheersmaatregel. Dat is transparant en duidelijk en voorkomt onnodige verkoop van dure verzekeringsproducten.

Collectiviteit

Er zijn voor u en uw medewerkers mogelijkheden om gebruik te maken van collectiviteiten op het gebied van particuliere schadeverzekeringen en ziektekosten verzekeringen.