Wat voor koning is uw gast? Direct contact
  • Meer tijd voor uw gasten
  • Continuïteit van uw bedrijf
  • Meer tevreden gasten

Speeltoestellen

Het inspecteren van speeltoestellen is een wettelijke verplichting sinds 1997. Als beheerder bent u volgens het Attractiebesluit verplicht er voor te zorgen dat alle toestellen goed geconstrueerd en geïnstalleerd zijn, zodat er bij gebruik geen gevaar voor gezondheid en veiligheid bestaat.

Daarnaast moet de beheerder er voor zorgen dat het toestel gedurende de gehele periode dat hij het toestel beheert veilig blijft. Tijdens de gehele gebruiksduur van het toestel op de speellocatie vormen de inspecties daarvoor de basis. Inspectie vindt plaats volgens het Warenwetbesluit Attractie en Speeltoestellen. Daarnaast is de beheerder van een speeltoestel verplicht een logboek te onderhouden.

Keurmeester

De risicoadviseurs van Guest Quality B.V. zijn bevoegd voor het inspecteren van uw speeltoestellen en kunnen helpen met het actualiseren van het logboek.

Veilige en gekeurde speeltoestellen zijn een voorwaarde om ongelukken met kinderen en een aansprakelijkheidstelling met bijbehorende imagoschade te voorkomen.