Helder inzicht in operationele risico's Direct contact
  • Aantoonbare risico beperking
  • Onafhankelijk waarde oordeel
  • Verbeterd risico profiel

De risico-inventarisatie en evaluatie

Een RI&E beschrijft de risico's voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Ook staat hierin welke maatregelen een werkgever neemt om deze risico's te verminderen. Elke werkgever is verplicht een RI&E op te stellen. De risicoadviseurs van Guest Quality B.V. kunnen u ontzorgen met het maken en bijhouden van de RI&E.