Wat voor koning is uw gast? Direct contact
  • Meer tijd voor uw gasten
  • Continuïteit van uw bedrijf
  • Meer tevreden gasten

Guest Quality Model

Het Guest Quality model stelt de gast centraal. De risico's worden geplot in de volgende 6 velden.

Gast

Centraal staan de risico's van uw gast als klant. Welke risico's tasten de klanttevredenheid aan en welke risico's raken de veiligheid van uw gast?

Hotel

Bij hotel worden de risico's benoemd die te maken hebben met de bedrijfsvoering. Dat betekent infrastructuur, zoals het gebouw en de inrichting.

Mensen

De risico's bij mensen zijn op het gebied van personeel en arbeid. Het menselijke kapitaal staat centraal met aandacht voor werkomstandigheden en persoonlijke veiligheid. Ook bezoekers zijnde niet gast.

Activiteiten

Activiteiten staan voor de procesrisico's en diensten die het hotel levert.

Leveranciers

Leveranciers zijn risico's van toeleveranciers en inkomende logistiek.

Omgeving

De omgeving en de risico's die van buiten komen. Wetgeving, overheden en de vestigingsplaats brengen risico's met zich mee.